Investeringscriteria

Six and Seven hanteert in de uitvoering van haar investeringsbeleid criteria om een investeringskeuze te kunnen maken die passend en evenwichtig is.

De belangrijkste investeringscriteria zijn:

  • Europese bedrijven;
  • Een ondernemingswaarde (Enterprise Value) tussen € 10 – € 50 miljoen;
  • Transactieomvang tussen €1 – €5 miljoen;
  • Bij voorkeur actief in de sectoren maak-industrie en distributie;
  • De verkopende familie of het management heeft zelf een belang in de onderneming;
  • Een track record van minimaal drie jaar;
  • Duidelijk uitzicht op groei in de komende jaren;
  • Tenminste een substantieel minderheidsbelang, teneinde invloed te kunnen uitoefenen;

Six and seven investeert niet in starters en doet niet aan verliesfinanciering. Ondernemingen zijn reeds cashflow positief of zullen dit op korte termijn (binnen circa 6 tot 9 maanden) zijn. De rendementseis op participaties is minimaal 15% IRR. Investeringen hebben een maximale omvang van € 2,5 miljoen. Voor participaties waar meer kapitaal voor nodig is, kan een co-investeerder worden gezocht.

2 Trackbacks