Investeringsprofiel

Six and Seven Invest beheert een vermogen dat in zeven generaties is opgebouwd door ondernemerschap, doorzettingsvermogen en visie. Deze drie eigenschappen hebben bewezen van doorslaggevend belang voor succes te zijn en komen terug in onze filosofie.

Wij zijn absoluut geinteresseerd in rendement en zoeken daarvoor een duurzame basis in degelijke ondernemingen.

  • Six & Seven investeert in meerderheids- en minderheidsbelangen in middelgrote ondernemingen, bij voorkeur gericht op de maak-industrie en distributie. Ook wil zij een gedeelte van haar middelen risicodragend investeren in vastgoed en vastgoedprojecten.
  • Investeringen geschieden zelfstandig en direct, als co-investeerder met andere families of private equity huizen dan wel indirect via private equity fondsen. De transactieomvang ligt tussen € 1 miljoen en € 5 miljoen. Six & Seven werkt actief aan waardevermeerdering. Exits zijn niet tijdgebonden, maar afhankelijk van de mogelijkheid tot verdere waardevermeerdering en alternatieve investeringsmogelijkheden. Het streefrendement is 12 % IRR na belasting. In voorkomende gevallen wordt, ter optimalisatie van het rendement op het eigen vermogen gebruikt gemaakt van financiering met vreemd vermogen.
  • Six & Seven investeert in een beperkt aantal grotere belangen in middelgrote ondernemingen. Het betreft veelal familiebedrijven in de overdrachtsfase of doorgroeiende, investerende ondernemingen. Daarbij zoekt Six & Seven actief naar onbenut potentieel.
  • Door de beperkte spreiding en de illiquiditeit is het risico in beginsel groot. Ten einde het risico te beheersen en de mogelijkheden voor waardevermeerdering zoveel mogelijk te kunnen kwantificeren, geschieden investeringen pas na een toets aan uitgebreide selectiecriteria en een grondige due diligence.
  • Daarnaast beperkt Six & Seven zich tot sectoren waarmee men uitgebreide ervaring heeft. Doordat meerderheids- of grote minderheidsbelangen genomen worden, kan er daadwerkelijk invloed op de deelnemingen uitgeoefend worden op strategisch, commercieel, operationeel en financieel vlak.
  • Six & Seven is tenslotte betrokken bij de Corporate Development van het familiebedrijf zoals produktontwikkeling en verkenning van nieuwe markten. Ook gebruikt zij haar investeringskennis voor het begeleiden en besturen van investeringen van derden