Werkwijze

Six & Seven hanteert een gestandaardiseerd investeringsproces met de volgende gedocumenteerde stappen:

Scouting van proposities

Het team van Six & Seven verzamelt proactief een doorlopende long list van investeringsproposities via:

  • Eigen waarneming in de markt
  • Op initiatief van ondernemingen die kapitaal zoeken
  • Via het netwerk van andere vermogende families, banken, accountants en belastingadviseurs
  • Via het netwerk van commissarissen en familieleden-aandeelhouders

Screening van proposities

Het team verzamelt per propositie achtergrondgegevens betreffende de aanbiedende partij (referenties, integriteitscontrole, markt-, management- en imago/reputatierisico’s) en eerste globale informatie over de propositie zelf. Deze informatie wordt vervolgens getoetst aan de investeringscriteria. Hierdoor resteert een short list van potentieel interessante proposities.

Inbreng voorstellen in het investeringscomité

Het investeringscomité buigt zich over de short list en toetst voorstellen op de strategie van Six & Seven, de fit binnen de gehele portefeuille en de verhouding tussen risico en winstpotentieel. In deze fase wordt ook kennis gemaakt met het management en de aandeelhouders van de beoogde deelneming.

Voorbereiding en uitvoering transactie

Het team van Six & Seven werkt de transactie verder uit en zorgt voor de uiteindelijke closing. Op onderdelen als waardebepaling, due diligence en contracten kan zij zich laten ondersteunen door externe partijen.

Investeringsmanagement: meerwaarde door toegevoegd ondernemerschap

Six & Seven volgt haar deelnemingen nauwgezet (toetsing realisatie aan businessplannen, financiële rapportages, bijwonen AVA’s) en stuurt waar nodig bij. Voor kerndeelnemingen (belangen rond de maximale transactieomvang) kan en wil zij een commissaris leveren.

Exit

Six & Seven heeft geen vaste investeringshorizon. Logische exit momenten als de afronding van groeifasen, belangstelling van strategische kopers et cetera worden per geval benut. Wel zal op voorhand met het management en andere aandeelhouders van de deelneming afspraken gemaakt worden over het exit beleid.